Öka lönsamheten

- Inom financial services

FS Evolution är ett enmanskonsultföretag specialiserat på att hjälpa företag att utveckla
eller köra igång med Financial Services (krediter, lån, försäkringar m m), se över
bankrelationen (upplåningskostnader, inlösenavgifter, OCR-avgifter m m)
eller sätta upp eller utveckla betalningssätt för e-handlare.

Ytterligare uppdrag

Ytterligare uppdrag

För närvarande pågår ytterligare ett antal uppdrag, där kunderna ännu inte vill avslöja samarbetet med FS Evolution av konkurrensskäl. Mer information kommer så snart det är möjligt.
Läs mer
Lindex

Lindex

FS Evolution har genomfört olika uppdrag och projekt inom krediter, betalningslösningar och kundlojalitetsprogram för Lindex-koncernen sedan maj 2011. Uppdraget pågår fortfarande.
Läs mer
Ellos Group

Ellos Group

FS Evolution har varit rådgivare och konsultat inom kredit- och låneverksamheten i olika omgångar sedan 2013. Ellos Group har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Uppdraget pågår fortfarande.
Läs mer
Enklare

Enklare

FS Evolution har bistått Enklare med rådgivning, som primärt har inburit att göra beräkningar på olika låneverksamheter baserat på givna parametrar, för att beräkna lönsamheten utifrån olika förutsättningar.
Läs mer
Captum Group AB

Captum Group AB

FS Evolutions ägare gick in som VD för Captum Group AB på deltid, parallellt med övriga uppdrag, för att dra igång FS-verksamheten. Detta innebar att rekrytera en organisation, upphandla IT-system och kringtjänster (kreditupplysning, inkasso m m) samt sätta upp IT-systemet.
Läs mer
Sparköp-Select

Sparköp-Select

FS Evolution har hjälp Select/Sparköp med en förstudie och strategiskt val av IT-system samt benchmark och upphandling av leverantörer för tjänster kopplade till financial services-verksamheten. Detta innefattar t ex kreditupplysningsleverantör, inkassobyrå m m.
Läs mer
Stena Adactum

Stena Adactum

FS Evolution presenterade ett möjligt upplägg för FS-verksamheten och fick uppdraget att genomföra en förstudie för införandet av en intern financial services-verksamhet för Stena Sfären i juni 2015. Förstudien resulterade i ett beslut att köra igång verksamheten, som ett dotterbolag till Stena Adactum.
Läs mer
Svensk Handel

Svensk Handel

I början av 2015 var FS Evolution rådgivare åt Svensk Handel i dialog med Konsumentverket rörande regler om kreditbedömningsprocessen, som återfinns i 12 § KKrL. I maj 2016 deltog FS Evolution i möte på Rosenbad med utredarna i utredning Ds 2015:43, En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Utredningen resulterade i ny lagstiftning fr o m september 2018 innebärande införandet av ett nytt begrepp, högkostnadskredit, som definieras av en kredit med en ränta som är 30 %-enheter över referensräntan (2018-11-16: 29,5 %).
Läs mer
Stadium

Stadium

Under november 2014-mars 2015 genomförde FS Evolution en förstudie, som innefattande upprättande av en grov projektplan samt upprättande av business case, för en eventuell uppstart av financial services i egen regi. Resultatet presenterades för Stadium i mars 2015.
Läs mer
Scandinavian Photo

Scandinavian Photo

Under december 2014-januari 2015 genomförde FS Evolution en förstudie, som innefattande upprättande av en grov projektplan samt upprättande av business case, för en eventuell uppstart av financial services i egen regi. Resultatet presenterades i ett möte i januari 2015.
Läs mer
BytHjul.com

BytHjul.com

Under mitten av 2014 genomförde FS Evolution en förstudie, som innefattande beräkningar / business case, för en eventuell uppstart av financial services i egen regi. FS Evolution hjälpte sedan Bythjul med genomgång av de avtalsförslag, som erhållits från den nya samarbetspartnern.
Läs mer
Kontant Finans

Kontant Finans

I januari 2014 förvärvade FS Evolution 9,9 % av Kontant Finans Sverige AB, som bedriver utlåningsverksamhet till konsument. Resterande 90,1 % ägs av B2 Holding-koncernen. FS Evolutions ägare har tidigare varit VD på deltid i Kontant Finans, men har avslutat uppdraget i september 2018.
Läs mer
Jetshop

Jetshop

Under november 2012-februari 2014 jobbade FS Evolution med att supporta Jetshop i sin utveckling av verksamhetsområdet finansiella tjänster.
Läs mer
Kungsfoto

Kungsfoto

Som ett led i lanseringen av en ny e-handelsplattform fick FS Evolution uppdraget att ta fram vilka betalningssätt, som bolaget skulle erbjuda sina kunder att betala med.
Läs mer
Photomic

Photomic

I maj 2013 lanserade Photomic en ny hemsida. FS Evolution var med i projektet och tog fram de betalningssätt, som bolaget erbjuder sina kunder att betala med.
Läs mer
Didriksons

Didriksons

Ett kortare uppdrag för att sourca betalningssätt och leverantörer för en eventuellt kommande e-handelsverksamhet.
Läs mer
Redcats Nordic

Redcats Nordic

Kortare uppdrag för genomgång av kreditvillkor för ny kampanjprodukt.
Läs mer
NetOnNet

NetOnNet

Anställd som VD för dotterbolaget NetOnNet Pay AB samt tillförordnad CFO för NetOnNet-koncernen under 10 månader från augusti 2008.
Läs mer
Redcats Nordic anställning

Redcats Nordic anställning

Varit med och byggt upp låneverksamheten och kontoverksamheten på Redcats och Finaref under drygt 20 år.
Läs mer